Skaner

Skaner

Budowa i zasada działania

Skaner składa się ze źródła światła, zestawu luster i soczewek, oraz światłoczułego elementu najczęściej jest to matryca CCD. Skanowany materiał jest umieszczony na szklanym blacie. Zostaje on oświetlany przez lampę ksenonowa, halogenową bądź fluorescencyjną. Odbita od dokumentu i luster wiązka światła zostaje skupiona przez soczewkę, przechodzi przez filtry odpowiedzialne za poszczególne składowe koloru i trafia do elementów CCD. Następnie zostaje zamieniona na sygnał cyfrowy przesyłany do komputera.

Czytaj dalej Skaner

Dżojstik

joystick

Dżojstik – urządzenie wejścia komputera, manipulator służący do sterowania ruchem obiektów na ekranie. W podstawowej wersji składa się z wychylnego drążka zamocowanego na podstawce, którego przechylenie w odpowiednim kierunku powoduje stosowną reakcję sterowanego obiektu, oraz z umieszczonych na drążku i podstawce przycisków uruchamiających przypisane im działania i dodatkowe funkcje sterujące. Pierwsze dżojstiki nie służyły do rozrywki, lecz do sterowania samolotami; nazywano je wtedy drążkami sterowniczymi.

Dżojstik analogowy – znany również pod nazwą dżojstik proporcjonalny, co obrazowo oddaje jego możliwości. Pozwala na wskazanie dowolnego kierunku w zakresie pełnych 360°, z dokładnością do kilkudziesięciu minut kątowych. Urządzenie to najczęściej jest wyposażone w dwie niezależne osie obrotu (X i Y). Spotyka się również konstrukcje z trzema osiami obrotu (X,Y+Z) – oprócz możliwości przechylania na boki oraz od i do siebie, można przekręcać drążek w prawo lub w lewo wokół jego osi, co odpowiada ruchowi orczyka, który steruje wychyleniem steru kierunku w rzeczywistym samolocie.

Aparat fotograficzny

Aparat fotograficzny

Aparat fotograficzny jest urządzeniem służącym do wykonywania
zdjęć fotograficznych. Pierwszy aparat powstał w czasach starożytnych
jednak był to pierwowzór. Został on udoskonalany w 1519 roku wtedy
wprowadzono do niego soczewkę.

W dzisiejszych aparatach wyróżnia się następujące elementy składowe:

  • obiektyw fotograficzny – układ optyczny (ewentualnie pojedyńcza soczewka) ,który w aparacie fotograficznym tworzy na matówce, błonie fotograficznej albo światłoczułej matrycy CCD lub CMOS.

 

  • migawkę – część aparatu fotograficznego służąca do odsłaniania na odpowiedni czas, a następnie zasłaniania z powrotem materiału światłoczułego w celu jego prawidłowej ekspozycji, czyli dostarczenia odpowiedniej ilości światła padającego przez obiektyw.

 

  • korpus światłoszczelny – Korpus światłoszczelny aparatu fotograficznego chroni delikatne części wewnętrzne oraz zapobiega wnikaniu niepożądanego światła.

 

  • mechanizm przesuwający błonę fotograficzną – jeden z podstawowych rodzajów materiałów światłoczułych. Błona fotograficzna jest materiałem płaskim, przezroczystym i elastycznym.

 

  • układ celowniczy – Układ celowniczy aparatu fotograficznego jest to układ optyczny lustrzanek jednoobiektowych.

Jako dodatkowe elementy można wyróżnić np. lampę błyskową,
dalmierz i światłomierz oraz samowyzwalacz.

Czytaj dalej Aparat fotograficzny

Mikrofon

Mikrofon
  • Mikrofon – przetwornik elektroakustyczny służący do przetwarzania fal dźwiękowych na zmienny prąd elektryczny. Pierwszy mikrofon został skonstruowany w 1827r. przez Charlesa Wheatstone’a. Jednak pierwsze mikrofony zostały wyprodukowane w latach 70. XIX wieku za sprawą Graya i Bella, wykorzystano w początkach telefonii.

Czytaj dalej Mikrofon

Mysz komputerowa

Mysz komputerowa

Mysz komputerowa – urządzenie wskazujące, które jest używane podczas pracy z interfejsem graficznym systemu. Mysz umożliwia poruszanie kursorem po ekranie poprzez przesuwanie jej po powierzchni. Mysz odczytuje zmianę swojego położenia, a po zamianie na postać cyfrową komputer dokonuje zmiany położenia kursora na ekranie. Mysz często wyposażona jest w rolkę do przewijania ekranu, lub dodatkowe przyciski.

Czytaj dalej Mysz komputerowa

Klawiatura komputerowa

Klawiatura komputerowa

Na klawiaturze komputerowej każde naciśnięcie lub puszczenie
klawisza powoduje wysłanie sygnału do komputera. Każdy klawisz
ma przypisaną własną parę sygnałów, zwanych „scancode”. Od pewnego
czasu na rynku dostępne są klawiatury bezprzewodowe stosujące do
komunikacji z komputerem podczerwień lub fale radiowe.

Rozkład znaków klawiatury komputerowe odziedziczyły po klawiaturach
mechanicznych maszyn do pisania. Został on opracowany ze względu na
występowanie tam problemu blokujących się dźwigni podczas
szybkiego pisania, który próbowano rozwiązać poprzez umieszczenie
klawiszy z najczęściej powtarzającymi się sekwencjami liter w taki
sposób, by leżały możliwie daleko od siebie. Obecnie głównie
produkuje się klawiatury na złącze PS/2, USB albo jako bezprzewodowe.

Pierwszy komputer wyposażony w klawiaturę powstał w 1960 roku.
Ze względu na sposób działania klawiszy, klawiatury można podzielić na:

Mechaniczne, historycznie najstarsze – ruch klawisza za pomocą mniej
lub bardziej skomplikowanego systemu dźwigni, cięgien itp. układów
mechanicznych bezpośrednio wykonuje czynność użyteczną (np. napęd
dźwigni w maszynie do pisania, przestawienie tarczy w arytmometrze
mechanicznym)
stykowe – ruch klawisza powoduje bezpośrednio zwarcie (lub rzadziej, rozwarcie)
w układzie elektrycznym/elektronicznym:
sprężynowa.

Czytaj dalej Klawiatura komputerowa