Witam na stronie poświęconej
komputerowym urządzeniom peryferyjnym
(ang. peripheral device).

urzadzenia peryferyjne komputer